1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 4.17 (3 Votes)

رای دهی: 5 / 5

فعال سازی ستارهفعال سازی ستارهفعال سازی ستارهفعال سازی ستارهفعال سازی ستاره
 

 3 روش بستن شال هنرمندی(شال سه متری) یا روسری قواره بزرگ

3 مدل پوشیدن یک شال هنرمندی یا روسری قواره دار

 

مدل بستن شال

یکی از مواردی که برای بانوان هماره جالب توجه است، استفاده از روسری و شال خود به روش های مختلف است تا بتوان با همان شال و یا روسری، مدل های جدید را امتحان کرد.

 

در این مطلب 3 راه پوشیدن و بسستن شال هنرمندی  یا  روسری قواره بزرگ اشاره شده است و با قراردادن تصویر این روسری به سادگی می توان از شال یا روسری قواره بزرگ خود در موارد مختلف استفاده کرد.

 

شال هنرمندی و روسری قواره بزرگ مدل دستمال گردن

مدل بستن شال و روسری

شال هنرمندی یا روسری قواره بزرگ مدل شنل

شال و روسری

شال هنرمندی یا روسری قواره بزرگ مدل دامن کوتاه

مدل بستن روسری