مدل بستن شال و روسری
بستن شال روسری

بستن شال روسری

در بخش مقالات و آموزش های سایت دوتایی خواستار آن هستیم که به درخواست مشتریان گرامی برای آشنایی با جدیدترین مدل های بستن شال و یا روسری پاسخ شایسته یی دهیم

در بخش اول که چندی پیش انتشار یافت، این اقدام آغاز شده است و در حال ادامه است. در این مقاله به چند مدل بستن شال و روسری جدید بصورت تصویری اشاره و آموزش داده شده است.

 ۱-بستن روسری مدل توربان

مدل بستن شال و روسری توربان

۲-بستن شال مدل توربان

بستن شال مدل توربان

۳- بستن روسری مدل هلال

بستن روسری مدل هلال

۴- بستن شال مدل عربی

بستن شال مدل عربی

۵-مدل لبنانی( ۶ مرحله)

بستن شال مدل لبنانی

در قسمت های بعدی مقاله های بستن شال و روسری، روش های دیگر نیز مجددا معرفی می گردد.